CB Diamond Palace – Nơi tổ chức tiệc hội nghị, hội thảo cao cấp ở Cần Thơ

Hotline